QUY ĐỊNH NẶNG CHO VIỆC MỞ THẺ GHI NỢ TRẢ TRƯỚC CHO

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, thẻ ghi nợ trả trước tại Hoa Kỳ sẽ phải chịu các quy định chặt chẽ hơn Casino Online.

Các tiêu chuẩn quy định cho thẻ ghi nợ trả trước, do Cục Bảo vệ tài chính tiêu dùng đề xuất, dự kiến sẽ phù hợp “của các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của ngân hàng phát hành về bồi thường thiệt hại, tiết lộ phí và lệ phí thấu chi, Giám đốc Luật National Consumer Center Associate Lauren Saunders nói.

(more…)

Copyright © 2019 Tructuyen Casino. All Rights Reserved. Designed by Tructuyen Casino Net.

tructuyen casino